Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Hoger beroep Socialezekerheidsrecht

25 mei 2023
ECLI:NL:CRVB:2023:1000

Op 25 mei 2023 heeft de Centrale Raad van Beroep een hoger beroep procedure behandeld op het gebied van socialezekerheidsrecht, wat onderdeel is van het bestuursrecht. Het zaaknummer is 21/1472 WAJONG, bekend onder ECLI code ECLI:NL:CRVB:2023:1000.

Soort procedure
Zaaknummer(s)
21/1472 WAJONG
Datum uitspraak
25 mei 2023
Datum gepubliceerd
25 mei 2023
Uitspraak
21
1472 WAJONG, 22/2504 WAJONG

Datum uitspraak: 25 mei 2023

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in de artikelen 8:75a en 8:108 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 31 maart 2021, 20/2238 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellant]
te
[woonplaats]
(appellant)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

PROCESVERLOOP

Namens appellant heeft mr. W.A. Timmer, advocaat, hoger beroep ingesteld.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Het Uwv heeft op 18 januari 2022 ter uitvoering van de aangevallen uitspraak een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. Appellant heeft daarop gereageerd.

Mr. H.S. Huisman, advocaat, heeft zich als opvolgende gemachtigde van appellant gesteld.

Op vragen van de Raad heeft het Uwv een nadere reactie gegeven.

Het Uwv heeft op 16 februari 2023 een gewijzigde beslissing op bezwaar genomen.

Appellant heeft het hoger beroep ingetrokken en gelijktijdig aan de Raad verzocht het Uwv te veroordelen in de proceskosten.

Het Uwv heeft geen verweerschrift ingediend.

Onder toepassing van artikel 8:57 van de Awb is het onderzoek ter zitting achterwege gelaten. Vervolgens is het onderzoek gesloten.

OVERWEGINGEN

In artikel 8:75a, eerste lid, eerste volzin, van de Awb is bepaald dat in geval van intrekking van het beroep omdat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoetgekomen, het bestuursorgaan op verzoek van de indiener bij afzonderlijke uitspraak met toepassing van artikel 8:75 van de Awb in de kosten kan worden veroordeeld.

Ingevolge artikel 8:108, eerste lid, van de Awb is deze bepaling van overeenkomstige toepassing op het hoger beroep.

Vastgesteld wordt dat het hoger beroep is ingetrokken omdat het Uwv met het besluit van

16 februari 2023 aan appellant is tegemoetgekomen.

Appellant heeft verzocht om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. Tevens heeft appellant verzocht om vergoeding van de kosten voor het inschakelen van medische deskundigen.

Kosten in verband met het bezwaar en beroep

Bij de aangevallen uitspraak is het Uwv veroordeeld in de proceskosten in verband met de aan appellant verleende rechtsbijstand en het in beroep betaalde griffierecht. Gelet daarop bestaat geen aanleiding het Uwv te veroordelen tot vergoeding van de in bezwaar en in beroep gemaakte proceskosten in verband met de aan appellant verleende rechtsbijstand alsmede het in beroep betaalde griffierecht.

Kosten in verband met het hoger beroep

Voor wat betreft het hoger beroep bestaat aanleiding om het Uwv te veroordelen in de kosten voor rechtsbijstand die appellant in verband met de behandeling van het hoger beroep redelijkerwijs heeft moeten maken. Deze kosten worden ingevolge het Besluit proceskosten bestuursrecht begroot op € 837,- in hoger beroep (1 punt voor het indienen van het hoger beroepschrift met een wegingsfactor 1) voor verleende rechtsbijstand.

Deskundigenkosten

De kosten van het door appellant ingediende rapport dat door psychiater D. Neumann en psycholoog E. van Rhede op 29 juni 2020 respectievelijk 30 juni 2020 is opgesteld, komen voor vergoeding in aanmerking. Het betreft een bedrag van in totaal € 1.155,-.

Griffierecht

Voor vergoeding van het betaalde griffierecht in hoger beroep kan appellant zich rechtstreeks tot het Uwv wenden.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep veroordeelt het Uwv in de proceskosten van appellant tot een bedrag van € 1.992,-.

Deze uitspraak is gedaan door F.M. Rijnbeek, in tegenwoordigheid van S. Pouw als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 25 mei 2023.

(getekend) F.M. Rijnbeek

(getekend) S. Pouw

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158