Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Cassatie Belastingrecht

4 december 2009
ECLI:NL:HR:2009:BK5192

Op 4 december 2009 heeft de Hoge Raad een cassatie procedure behandeld op het gebied van belastingrecht, wat onderdeel is van het bestuursrecht. Het zaaknummer is 08/04673, bekend onder ECLI code ECLI:NL:HR:2009:BK5192. Voorheen was deze uitspraak bekend onder het Landelijk Jurisprudentienummer (LJN) BK5192.

Soort procedure
Instantie
Rechtsgebied
Zaaknummer(s)
08/04673
Datum uitspraak
4 december 2009
Datum gepubliceerd
5 april 2013
Vindplaatsen
 • Belastingadvies 2010/2.4
 • Belastingadvies 2010/2.5
 • BNB 2010, 56
 • BNB 2010/56
 • FED 2010, 14 met annotatie door Dr.R.Russo
 • FED 2010/14
 • FED 2010/14 met annotatie door Dr.R.Russo
 • FED 2010/14 met annotatie van Dr.R.Russo
 • FED 2010/14 met annotatie van R. RUSSO
 • FutD 2009-2604
 • NTFR 2009, 2664 met annotatie door Rozendal
 • NTFR 2009, 2664 met annotatie van Rozendal
 • NTFR 2009/2664 met annotatie van dr. A. Rozendal
 • VN 2009/62.8 met annotatie door Kluwer
 • V-N 2009/62.8 met annotatie door Kluwer
 • V-N 2009/62.8 met annotatie van Kluwer
 • V-N 2009/62.8 met annotatie van Redactie
Uitspraak

Nr. 08/04673

4 december 2009

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van X B.V. te Z (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Rechtbank te Breda van 30 september 2008, nr. AWB 06/3166, betreffende een aanslag in de vennootschapsbelasting.

1. Het geding in feitelijke instantie

Aan belanghebbende is voor het jaar 2003 een aanslag in de vennootschapsbelasting opgelegd, welke aanslag, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de Inspecteur is gehandhaafd.

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de Rechtbank.

De Rechtbank heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. De uitspraak van de Rechtbank is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend.

3. Beoordeling van de klachten

3.1. De Rechtbank heeft geoordeeld dat (ook) bij de afboeking van een herinvesteringsreserve die is gevormd ter zake van de vervreemding van een bedrijfsmiddel waarop niet pleegt te worden afgeschreven op de aanschaffingskosten van een bedrijfsmiddel waarop in meer dan tien jaar pleegt te worden afgeschreven, de eis van eenzelfde economische functie geldt en daarbij overwogen dat van enige discrepantie tussen de tekst van artikel 3.54, lid 4, Wet IB 2001 en hetgeen de wetgever met deze bepaling voor ogen stond geen sprake is.

Dit oordeel van de Rechtbank is juist. De daartegen gerichte klacht faalt.

3.2. De klachten kunnen voor het overige niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu de klachten in zoverre niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

5. Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer C.B. Bavinck als voorzitter, en de raadsheren A.R. Leemreis en P.M.F. van Loon, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 4 december 2009.

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
 • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158