Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Cassatie Civiel recht overig

5 oktober 2012
ECLI:NL:HR:2012:BX5587

Op 5 oktober 2012 heeft de Hoge Raad een cassatie procedure behandeld op het gebied van civiel recht. Het zaaknummer is 12/01540, bekend onder ECLI code ECLI:NL:HR:2012:BX5587. Voorheen was deze uitspraak bekend onder het Landelijk Jurisprudentienummer (LJN) BX5587. De betrokken advocaten waren mr. H.H.M Meijroos en mr. J.W.H van Wijk.

Soort procedure
Instantie
Zaaknummer(s)
12/01540
Datum uitspraak
5 oktober 2012
Datum gepubliceerd
5 april 2013
Vindplaatsen
  • JWB 2012/450
  • RvdW 2012, 1243
  • RvdW 2012/1243
Uitspraak

5 oktober 2012

Eerste Kamer

12/01540

DV/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

LEMONIE BELEGGINGEN B.V.,

gevestigd te Arnhem,

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. H.H.M. Meijroos,

t e g e n

1. ONTVANGER VAN DE BELASTINGDIENST RIVIERENLAND,

gevestigd te Arnhem,

advocaat: mr. J.W.H. van Wijk,

2. ABN AMRO BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

niet verschenen,

VERWEERDERS in cassatie.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Lemonie Beleggingen, de Ontvanger en ABN AMRO.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. het vonnis in de zaak 12/95 F van de rechtbank Arnhem van 27 januari 2012;

b. het arrest in de zaak 200.101.457 van het gerechtshof te Arnhem van 12 maart 2012.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Lemonie Beleggingen beroep in cassatie ingesteld. Het cassatie-rekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Ontvanger heeft verzocht het beroep te verwerpen.

ABN AMRO heeft geen verweerschrift ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Opgemerkt wordt dat art. 81 lid 2 RO, dat is ingevoerd bij Wet van 15 maart 2012, Stb. 116 (Wet versterking cassatierechtspraak) en in werking is getreden op 1 juli 2012, weliswaar bepaalt dat het cassatieberoep wordt behandeld en beslist door drie leden van een meervoudige kamer, maar dat deze bepaling blijkens de wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 2010-2011, 32 576, nr. 6, p. 6 en nr. 7, p. 2) slechts de bestaande werkwijze van de Hoge Raad beoogt te formaliseren en dus niet uitsluit dat de Hoge Raad in een cassatieberoep dat wordt behandeld en beslist door een meervoudige kamer van vijf leden, toepassing geeft aan het bepaalde in art. 81 lid 1 RO.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren J.C. van Oven, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp en M.A. Loth, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president F.B. Bakels op 5 oktober 2012.

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158