Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Eerste aanleg - meervoudig Ondernemingsrecht

23 december 2021
ECLI:NL:GHAMS:2021:4264

Op 23 december 2021 heeft de Gerechtshof Amsterdam een eerste aanleg - meervoudig procedure behandeld op het gebied van ondernemingsrecht, wat onderdeel is van het civiel recht. Het zaaknummer is 200.295.258/01 OK, bekend onder ECLI code ECLI:NL:GHAMS:2021:4264. De plaats van zitting was Amsterdam. De betrokken advocaten waren thans mr. S.M Bartman, mr. S.M Bartman, mr. S.M Bartman en mr. J.K.A van Loo.

Soort procedure
Zaaknummer(s)
200.295.258/01 OK
Datum uitspraak
23 december 2021
Datum gepubliceerd
10 januari 2022
Vindplaatsen
  • ARO 2022/9
Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.295.258/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 23 december 2021

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A]
,

gevestigd te

[....]
,

advocaat: thans mr. S.M. Bartman, kantoorhoudende te Baambrugge,

voorheen mr. J.G. Galama,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FISCAL REP B.V.,

gevestigd te Maarssen,

advocaat: mr. S.M. Bartman, kantoorhoudende te Baambrugge,

VERZOEKSTERS,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FISCAL REP B.V.,

gevestigd te Maarssen,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. S.M. Bartman, kantoorhoudende te Baambrugge,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MYYO HOLDING B.V.,

gevestigd te Westzaan,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. J.K.A. van Loo, kantoorhoudende te Amsterdam.

1
Het verloop van het geding

1.1

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen in deze zaak van 26 en 30 augustus 2021 en van 26 november 2021.

1.2

Bij die beschikkingen heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Fiscal Rep B.V. over de periode vanaf 1 september 2019 en mr. drs. T.S. Jansen benoemd om het onderzoek te verrichten. Voorts heeft de Ondernemingskamer bij die beschikkingen, bij wijze van onmiddellijke voorziening met onmiddellijke ingang en vooralsnog voor de duur van het geding,

[A]
– voor het geval zij nog bestuurder was – geschorst als bestuurder van Fiscal Rep B.V., mr. E.L. Zetteler benoemd tot commissaris van Fiscal Rep B.V. en bepaald dat één aandeel van
[A]
en één aandeel van MyYo Holding B.V. in Fiscal Rep B.V. ten titel van beheer zijn overgedragen aan mr. O.B.J. Poorthuis.

1.3

Bij e-mail van 13 december 2021 heeft mr. Bartman de Ondernemingskamer namens

[A]
bericht dat partijen een minnelijke regeling hebben getroffen. Mr. Bartman heeft de Ondernemingskamer in dat kader verzocht de onmiddellijke voorziening van benoeming van mr. E.L. Zetteler als commissaris van Fiscal Rep B.V. te beëindigen. Omdat de uitvoering van de minnelijke regeling nog enige tijd in beslag zal nemen heeft mr. Bartman de Ondernemingskamer verzocht het onderzoek en de onmiddellijke voorziening waarbij één aandeel van
[A]
en één aandeel van MyYo Holding B.V. in Fiscal Rep B.V. ten titel van beheer zijn overgedragen aan mr. O.B.J. Poorthuis vooralsnog niet te beëindigen.

1.4

Bij e-mail van eveneens 13 december 2021 heeft de secretaris van de Ondernemingskamer partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over voormeld verzoek van mr. Bartman.

1.5

Bij e-mails van 14 december 2021 hebben mr. E.L. Zetteler en mr. O.B.J. Poorthuis de Ondernemingskamer bericht in te stemmen met het onder 1.3 genoemde verzoek van mr. Bartman.

1.6

Bij e-mail van 15 december 2021 heeft mr. Van Loo namens MyYo Holding B.V. de Ondernemingskamer bericht in te stemmen met het onder 1.3 genoemde verzoek van mr. Bartman.

2
De gronden van de beslissing

2.1

Nu partijen een regeling hebben getroffen, er geen bezwaren zijn ontvangen tegen het verzoek tot beëindiging van de getroffen onmiddellijke voorziening van benoeming van een commissaris bij Fiscal Rep B.V. en de Ondernemingskamer voorts niet is gebleken van enig belang dat zich tegen toewijzing van het verzoek verzet, zal de Ondernemingskamer het verzoek inwilligen aldus dat zij de bij de beschikking van 26 augustus 2021 getroffen onmiddellijke voorziening tot benoeming van een commissaris van Fiscal Rep B.V. zal beëindigen, een en ander met ingang van heden.

3
De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt met ingang van heden de bij de beschikking van 26 augustus 2021 getroffen onmiddellijke voorziening tot benoeming van een commissaris van Fiscal Rep B.V.;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, W. Wind en dr. M.J.R. Broekema RV, raden, in tegenwoordigheid van mr. B.J. Blok, griffier, en in het openbaar uitgesproken door mr. A.J. Wolfs op 23 december 2021.

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158