Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Voorlopige voorziening Belastingrecht

3 april 2024
ECLI:NL:RBZWB:2024:2126

Op 3 april 2024 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een voorlopige voorziening procedure behandeld op het gebied van belastingrecht, wat onderdeel is van het bestuursrecht. Het zaaknummer is BRE 23/10642 tot en met 23/10646, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBZWB:2024:2126. De plaats van zitting was Breda.

Soort procedure
Rechtsgebied
Zaaknummer(s)
BRE 23/10642 tot en met 23/10646
Datum uitspraak
3 april 2024
Datum gepubliceerd
3 april 2024
Uitspraak
RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Belastingrecht

Zaaknummers: BRE 23/10642 tot en met 23/10646

uitspraak van de voorzieningenrechter van 3 april 2024 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

[verzoeker]
, uit
[plaats]
, verzoeker,

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Breda.

1
Motivering

Belanghebbende heeft een verzoek om voorlopige voorziening betreffende naheffingsaanslagen parkeerbelasting ingediend. Hiervoor is belanghebbende griffierecht verschuldigd van € 50,00. De griffier heeft, bij brief van 3 november 2023, belanghebbende daarover geïnformeerd.

Bij brief van 9 december 2023 heeft belanghebbende gereageerd op de brief van de griffier van 3 november 2023. Hierin maakt belanghebbende bezwaar tegen de heffing van griffierecht. Bij brief van 14 december 2023 heeft de griffier laten weten dat voor een verzoek om voorlopige voorziening afzonderlijk griffierecht verschuldigd is. Ook heeft de griffier in deze brief opgenomen dat uit belanghebbendes brief wordt afgeleid dat hij zich beroept op betalingsonmacht. Vervolgens is belanghebbende in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken het daartoe strekkende formulier en bijbehorende gegevens in te dienen.

Op 23 december 2023 heeft belanghebbende nadere stukken ingediend bij de rechtbank.

Bij brief van 8 januari 2024 heeft de rechtbank belanghebbende geïnformeerd dat zijn beroep op betalingsonmacht is afgewezen, omdat hij geen gegevens over zijn inkomen en zijn vermogen heeft overgelegd. Op diezelfde datum is hem opnieuw een nota griffierecht toegezonden bij aangetekende brief.

Volgens gegevens van Track&Trace van PostNL is laatstgenoemde nota griffierecht niet afgehaald op de afhaallocatie van PostNL. Bij brief van 11 maart 2023 (verzonden per zowel aangetekende post als gewone post) is belanghebbende medegedeeld dat het griffierecht binnen twee weken na dagtekening van deze brief betaald dient te zijn.

Uit de administratie van de rechtbank blijkt dat het griffierecht niet is ontvangen. Het verzoek is daarom niet-ontvankelijk op grond van artikel 8:82, derde lid, in samenhang met artikel 8:41, zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Er is geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

2
Beslissing

De voorzieningenrechter verklaart het verzoek niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. drs. M.H. van Schaik, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. I. van Wijk, griffier, op 3 april 2024. De uitspraak is openbaar gemaakt door middel van geanonimiseerde publicatie op www.rechtspraak.nl.

griffier voorzieningenrechter

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open.

Artikel 8:82 van de Algemene wet bestuursrecht

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158