Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Eerste aanleg - meervoudig Ondernemingsrecht

14 april 2023
ECLI:NL:GHAMS:2023:893

Op 14 april 2023 heeft de Gerechtshof Amsterdam een eerste aanleg - meervoudig procedure behandeld op het gebied van ondernemingsrecht, wat onderdeel is van het civiel recht. Het zaaknummer is 200.318.402/01 OK, bekend onder ECLI code ECLI:NL:GHAMS:2023:893. De plaats van zitting was Amsterdam. De betrokken advocaten waren mr. H.G.A.M Spoormans en mr. H.G.A.M Spoormans.

Soort procedure
Zaaknummer(s)
200.318.402/01 OK
Datum uitspraak
14 april 2023
Datum gepubliceerd
14 april 2023
Vindplaatsen
  • ARO 2023/57
Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.318.402/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 14 april 2023

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A]
,

gevestigd te

[....]
,

VERZOEKSTER,

advocaten: mr. F.L.A. Roosmale Nepveu en mr. R.A.J.C. Huijs, beiden kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ERGO BUILDINGS B.V.,

gevestigd te Oss,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. H.G.A.M. Spoormans, kantoorhoudende te Breda,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROSCH B.V.,

gevestigd te Oss,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. H.G.A.M. Spoormans, kantoorhoudende te Breda.

1
Het verloop van het geding

1.1

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikking van 6 april 2023 in deze zaak.

1.2

Bij die beschikking heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Ergo Buildings B.V. over de periode vanaf 1 januari 2018 en een nader aan te wijzen persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten. Daarnaast heeft zij bij die beschikking, bij wijze van onmiddellijke voorziening met onmiddellijke ingang en vooralsnog voor de duur van de procedure:

- Rosch B.V. als bestuurder van Ergo Buildings B.V. geschorst;

- een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot bestuurder van Ergo Buildings B.V.;

- de door Rosch B.V. gehouden aandelen in Ergo Buildings B.V. – met uitzondering van één aandeel – ten titel van beheer overgedragen aan een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon;

2
De gronden van de beslissing

De Ondernemingskamer zal thans de hierna te vermelden personen aanwijzen als onderzoeker, bestuurder en beheerder van aandelen, een en ander als bedoeld in de beschikking van 6 april 2023.

3
De beslissing

De Ondernemingskamer:

wijst aan als onderzoeker als bedoeld in de beschikking van 6 april 2023 in deze zaak:

mr. R.G. Roeffen te Eindhoven;

wijst aan als bestuurder als bedoeld in de beschikking van 6 april 2023 in deze zaak:

mr. F.P.G. Dix te Best;

wijst aan als beheerder van aandelen als bedoeld in de beschikking van 6 april 2023 in deze zaak: mr. A.J.A. Jansen te Amsterdam;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.M. de Jongh, voorzitter, mr. C.C. Meijer en mr. A.W.H. Vink, raadsheren, en prof. dr. mr. F. van der Wel RA en prof. drs. E. Eeftink RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. D.I. Frans, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 14 april 2023.

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158