Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Raadkamer Strafrecht overig

12 januari 2023
ECLI:NL:GHDHA:2023:26

Op 12 januari 2023 heeft de Gerechtshof Den Haag een raadkamer procedure behandeld op het gebied van strafrecht. Het zaaknummer is 2200269522, bekend onder ECLI code ECLI:NL:GHDHA:2023:26. De plaats van zitting was Den Haag.

Soort procedure
Rechtsgebied
Zaaknummer(s)
2200269522
Datum uitspraak
12 januari 2023
Datum gepubliceerd
13 januari 2023
Uitspraak

datum beschikking: 12 januari 2023

GERECHTSHOF DEN HAAG

meervoudige raadkamer

BESCHIKKING

gegeven naar aanleiding van het verzoek schorsing van de voorlopige hechtenis in de zaak van de verdachte, genaamd:

[naam verdachte]

geboren op

[geboortedatum]
1994 te
[geboorteplaats]
,

thans gedetineerd in PI Zuid West – De Dordtse Poorten te Dordrecht.

Procesgang

Op 22 december 2022 is een verzoekschrift strekkende tot schorsing van de voorlopige hechtenis binnengekomen bij de raadkamer van het gerechtshof Den Haag.

Het hof heeft dit verzoek op 12 januari 2023 in raadkamer behandeld.

In het dossier bevindt zich een schriftelijke verklaring van de verdachte waaruit blijkt dat hij niet in raadkamer wenst te worden gehoord.

In raadkamer zijn gehoord de gemachtigd advocaat mr. J.P.R. Broers en de advocaat-generaal mr. B. van Roessel.

Het hof heeft in raadkamer kennisgenomen van het verzoekschrift en van de stukken die betrekking hebben op de voorlopige hechtenis van de verdachte.

De beoordeling van het verzoek

Het hof is van oordeel dat de ernstige bezwaren en gronden aanwezig zijn, mede gelet op het veroordelend vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 21 september 2022.

Namens de verdachte is verzocht om schorsing van de voorlopige hechtenis, gelet op de persoonlijke belangen van de verdachte. Daartoe is aangevoerd dat hij een reeds onherroepelijke gevangenisstraf – opgelegd door de Franse rechter – wenst uit te zitten.

Ten aanzien van dit verzoek overweegt het hof dat in beginsel de executie-volgorde van vrijheidsbenemende sancties geldt zoals bepaald in artikel 1:4 van de ministeriële Regeling tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, waarbij tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis vóór gaat op tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf die in het buitenland is opgelegd en die ingevolge wederzijdse erkenning of overdracht in Nederland ten uitvoer wordt gelegd.

Voorts overweegt het hof dat er sprake is van een verschil in detentieregime bij de executie van een onherroepelijke gevangenisstraf ten opzichte van het detentieregime bij de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis. Van persoonlijke belangen van verdachte die nopen tot afwijking van de executie-volgorde, dan wel persoonlijke belangen die anderszins reden geven voor schorsing van de voorlopige hechtenis, is niet gebleken.

Het voorgaande brengt mee dat het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis moet worden afgewezen.

Beslissing

Het hof:

Wijst het verzoek om schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte af.

Deze beschikking is gegeven op 12 januari 2023 door

mr. M.P.J.G. Göbbels, voorzitter,

mr. J.M. Reinking en mr. W.B.M. Tomesen, leden,

in bijzijn van F. Abassi, griffier.

Deze beschikking is ondertekend door de voorzitter en de griffier.

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van de verdachte.

Den Haag, 12 januari 2023

de advocaat-generaal

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158