Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Bestuursrecht overig

29 september 2023
ECLI:NL:RVS:2023:3667

Op 29 september 2023 heeft de Raad van State een procedure behandeld op het gebied van bestuursrecht. Het zaaknummer is 202204548/2/A3, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RVS:2023:3667.

Soort procedure
Instantie
Zaaknummer(s)
202204548/2/A3
Datum uitspraak
29 september 2023
Datum gepubliceerd
3 oktober 2023
Uitspraak

202204548/2/A3.

Datum beslissing: 29 september 2023

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Beslissing op grond van artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in het hoger beroep van:

[appellant]
, wonend te Zwolle,

tegen de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 15 juni 2022 in zaak nr. 20/2002 in het geding tussen:

[appellant]

en

de burgemeester van Zwolle.

Procesverloop

[appellant]
heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank.

De burgemeester heeft twee gedingstukken overgelegd en met verwijzing naar artikel 8:29 van de Awb medegedeeld dat uitsluitend de Afdeling kennis zal mogen nemen van deze stukken.

Het betreft een bestuurlijke rapportage van 16 oktober 2019 en een Rapport van de inspecteur van politie van 23 januari 2020.

Overwegingen

Inleiding

1.      

[appellant]
heeft een groothandel in onder meer tuinartikelen. De politie heeft daar een groot aantal goederen gevonden die ook worden gebruikt voor de teelt van hennep. Dat is volgens de burgemeester in strijd met de Opiumwet. Daarom heeft de burgemeester
[appellant]
gelast daarmee te stoppen.

Verzoek

2.       De burgemeester heeft de Afdeling wegens het bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen dat alleen de Afdeling van de twee stukken kennis zal nemen. De rapportage en het rapport bevatten een nadere analyse van de aangetroffen goederen. Volgens de burgemeester gaat het om politiegegevens en zouden eventuele strafrechtelijke onderzoeken ongewild kunnen worden beïnvloed als

[appellant]
deze informatie krijgt.

Beoordeling

3.       Gelet op artikel 8:29, derde lid, van de Awb beslist de Afdeling of de weigering dan wel beperking van de kennisneming van een stuk gerechtvaardigd is. Deze beslissing vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het hoger beroep relevante informatie en het belang dat de bestuursrechter beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daartegenover staat dat de kennisneming door partijen van bepaalde gegevens het algemeen belang, het belang van één of meer partijen en/of het belang van derden onevenredig kan schaden.

4.       De Afdeling heeft kennis genomen van de rapportage en het rapport. Deze bevatten informatie over de doorzoeking van het pand waarin

[appellant]
zijn groothandel heeft en bevatten nadere analyses van de gevonden goederen. De Afdeling acht aannemelijk dat deze informatie ook van belang is voor een eventuele strafrechtelijke procedure. Het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten weegt naar het oordeel van de Afdeling in dit geval zwaarder dan het belang dat
[appellant]
kennis neemt van deze stukken.

5.       De Afdeling acht daarom het verzoek tot beperkte kennisneming gerechtvaardigd.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek toe.

Aldus vastgesteld door mr. J.Th. Drop, lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer, in tegenwoordigheid van mr. S.C. van Tuyll van Serooskerken, griffier.

w.g. Drop

lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer

w.g. Van Tuyll van Serooskerken

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 29 september 2023

290

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158