Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Voorlopige voorziening Bestuursrecht overig

4 augustus 2022
ECLI:NL:RBNNE:2022:2821

Op 4 augustus 2022 heeft de Rechtbank Noord-Nederland een voorlopige voorziening procedure behandeld op het gebied van bestuursrecht. Het zaaknummer is LEE 22/2566, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBNNE:2022:2821. De plaats van zitting was Groningen.

Soort procedure
Zaaknummer(s)
LEE 22/2566
Datum uitspraak
4 augustus 2022
Datum gepubliceerd
4 augustus 2022
Wetsverwijzingen
  • Opiumwet
Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Zittingsplaats Groningen

Bestuursrecht

zaaknummer: LEE 22/2566

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van 4 augustus 2022 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

[naam]
, uit
[woonplaats]
, verzoeker

(gemachtigde: S. Yazir),

en

de burgemeester van de gemeente Meppel (burgemeester)

(gemachtigden: G. Siebel en J. Oostra).

Zitting

De voorzieningenrechter heeft het verzoek op 4 augustus 2022 op zitting behandeld. Hieraan hebben deelgenomen: de gemachtigde van verzoeker en de gemachtigden van de burgemeester.

Na afloop van de zitting heeft de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

Inleiding

In deze uitspraak beslist de voorzieningenrechter op het verzoek om een voorlopige voorziening van verzoeker tegen het besluit van 27 juli 2022 van de burgemeester om de woning van verzoeker (

[adres]
) voor de duur van drie maanden te sluiten. Verzoeker heeft hiertegen bezwaar gemaakt.

Beoordeling door de voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter wijst het verzoek af. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet. Hierna legt de voorzieningenrechter uit hoe hij tot dit oordeel komt en welke gevolgen dit oordeel heeft.

Bevoegdheid van de burgemeester

In de woning is 0,58 gram cocaïne aangetroffen. Dit geldt als een handelshoeveelheid, maar het is een kleine overschrijding. Daarnaast is er een groot aantal chemische middelen aangetroffen die gebruikt kunnen worden bij de productie van drugs, waaronder een grote hoeveelheid van het versnijdingsmiddel levasimol. Om die reden is de burgemeester bevoegd de woning te sluiten.

Geschikt, noodzakelijk en evenwichtig

Gezien de zojuist genoemde combinatie van aanwezige middelen en de vondst van de cocaïne, moet de woning aan

[adres]
aangemerkt worden als een drugspand. De sluiting is een geschikt middel om de woning aan het drugscircuit te onttrekken. De burgemeester heeft ook goed uitgelegd waarom de sluiting noodzakelijk is om de buurtbewoners te beschermen tegen de gevaren van criminele activiteiten in hun leefomgeving. Het klopt dat zich op dit moment geen incidenten voordoen, maar dat kan zo weer veranderen. De burgemeester moet kunnen ingrijpen om te laten zien dat hij het woon- en leefklimaat en de openbare orde beschermt.

Ten slotte moet de burgemeester een belangenafweging maken tussen het algemeen belang bij de sluiting en het belang van verzoeker om in het huis te verblijven. Dat laatste belang weeg minder zwaar. Al geruime tijd wordt het huis niet bewoond en dat is nu nog steeds niet het geval. Misschien komt verzoeker terug uit Iran, maar omdat verweerder voor een sluiting van slechts drie maanden heeft gekozen, is het gekozen middel van sluiting proportioneel.

Conclusie en gevolgen

De voorzieningenrechter wijst het verzoek daarom af. Dat betekent dat de burgemeester de woning kan sluiten. Voor vergoeding van het griffierecht of een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Deze uitspraak is uitgesproken in het openbaar op 4 augustus 2022 door mr. F. Sijens, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. H.A. Hulst, griffier.

griffier

voorzieningenrechter

Een afschrift van dit proces-verbaal is verzonden aan partijen op:

Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep of verzet open.

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158